Ordensreglement

En campingplads er som et lille samfund. Det er nødvendigt med regler, for at så mange som muligt skal have så megen glæde ud af deres ophold som muligt. Ordensreglementet er ikke udtømmende. Det tilsidesætter ikke normal god takt og omgangstone overfor ens medmennesker. På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre.

Her er de gældende ordensregler på de godkendte campingpladser

Ophold på pladsen

Ejer har ansvaret for at ro og orden er til stede, hvis der opstår problemer. Ejers anvisninger skal altid følges.

Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23.00 – 07.00 skal der være ro på pladsen.

Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 10 km/t).

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile. Det er efter ejers anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt (ca. 3 m²). Læsejl af permanent karakter må ikke opstilles – privat hegning er kun tilladt med trådhegn og efter aftale med ejer. Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles. Gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med ejer.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen. Handel på pladsen accepteres kun, hvis ejers tilladelse foreligger.

Fællesfaciliteter – dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem, hvilket vil sige rene og ryddelige. De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes. Bilvask må kun finde sted på bil vaskepladsen (p-plads ved vandhanerne) eller på et andet af ejer anvist sted.

Leg og boldspil

De fleste campingpladser har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

Hunde

Hunde skal føres i kort line når de luftes. De må ikke støje unødigt og luftning skal gerne finde sted uden for pladsens område eller på et nærmere anvist sted. Hav altid plasticposer med, hvis uheldet alligevel er ude.

Afrejse

Du skal meddele ejer dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt. Medmindre andet er aftalt med ejer, skal din plads være ryddet og rengjort senest kl. 11.00 på afrejsedagen af hensyn til nyankomne gæster.
Hytter skal være ryddet senest kl. 11.00 på afrejsedagen, der skal være ryddet op, vasket op og affaldsposen skal være tømt.

Ansvar

Campingpladsejerne påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være bortvisning. Natur og miljø Langt de fleste campingpladser er beliggende midt i naturen og vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø – begge dele er afhængig af din beskyttelse.

Har du spørgsmål til ovenstående

Book dit ophold nu

Besøg Himmerland camping

Kontakt os